Meelespeaks KUULEKUSKOOLITUSE võistlustel/eksamitel osalejatele

Meelespeaks KUULEKUSKOOLITUSE võistlustel/eksamitel osalejatele. 

1. Hindamine toimub vastavalt KK eeskirjades lahti kirjutatule. Sellest lähtuvalt mõningad detailid:

1.1. Lamav koer ja platsi alustav koer peavad olema mõlemad üheaegselt algasendis.

1.2. Inimrühm paikneb vastavalt eeskirjade juures olevale skeemile. Lähtuvalt sellest sooviks näha lühemalt sirgelt tagasi tulles kahte vasakpööret.

Harjutuse lõpp on alguspunktis ning harjutuse lõpetamisel tuleks võtta algasend/ lõppasend

1.3. Peale iga harjutuse lõpetamist on võimalik võtta uus algasend

1.4. Iga harjutuse alustamiseks on vaja oodata kohtuniku märguannet.

1.5. Tuleb jälgida 3 sekundi reeglit -(näiteks juurdekutsumiselt kõrvale kutsudes, aporti loovutamisel ja kõrvale kutsumisel jne)

2. Skeemi liikumist sooritades tuleks lõpetada liikumine alguspunkti lähedal ning samuti tagasituleku sirge teha enam – vähem algusmärgini.

3. Istu harjutust tuleks alustada algusmärgi lähedalt.

4. Pärast istumise harjutuse sooritamist võib lamamise harjutusega alustada samast kohast, kuhu koer istuma jäi (soovi korral võib võtta uue algasendi), juhul, kui platsi pikkus seda võimaldab.

5. Seisa tehakse tagasisuunal

6. Aporti viskamise koht määratakse.

7. Kohalesaatmise ese asetatakse korraldaja poolt toodud lauale platsil võistleja poolt enne sooritusele minekut ning harjutusele minekut ta võtab selle eseme sealt.

8. Kohalesaatmise ese võib olla mistahes kujuline ja suurusega (kuna eeskiri ei määratle suurust) ning koer võib lamada selle kõrvale, peale.

9. Kui koeraga tehti ära kohale saatmine, siis enne paigallamamisse siirdumist paigutatakse kohaese selleks märgitud kohale platsil (saab olema selgelt määratletud) ning paigallamamise alguspunkti minakase juba ilma esemeta.

 

Kohad, kus tuleb oodata kohtuniku märguannet:

1. Iga harjutuse alustamisel

2. Käsklusel istu enne tagasitulekut , eemaldute, pöörate ümber ja ootate

3. Lamamiselt koera juurde kutsumisel

4. Seisalt koera juurdekutsumisel

5. Kohalesaatmisel enne koera lamama panekut , enne koera juurdekutsumist ja enne koera kohalesaatmist.

6. Paigallamamisel enne koera lamama panemist, enne koera juurest lahkumist, enne koera juurde tagasi minekut ja enne koera kõrvale võtmist.