Korraldame eksameid ja võistlusi vastavuses EKL KOERTE KOOLITUSALADE EKSAMITE JA VÕISTLUSTE EESKIRI ja KUULEKUSKOOLITUSE EESKIRI

Vastavalt 24.11.2010 jõustunud muudatusele EKL-i koerte tööeksamite ja -võistluste korraldamise eeskirjas võivad tõutud koerad osaleda kõigil eksamitel ja võistlustel (va Eesti meistrivõistlused), kui koolitusala eeskirjad ei näe ette teisiti.

 

Korraldame mitteametlikke kutsikavõistlusi, kus saavad osaled koerad, kellel pole ühtegi ametlikku koolituse tulemust. Kutsikavõistlused toimuvad kolmes erinevas astmes, juhendid leiad allpool.

Juhend KUTSIKAD

Juhend ALGAJAD

Juhend EDASIJÕUDNUD

 

Korraldame mitteametlikke veteranide võistlusi, kus saavad osaleda 8 aastased või vanemad koerad. Veteranide võistlused toimuvad vastavalt kuulekuskoolituse 1. astme baasil koostatud veteranide võistluse juhendiga.

Juhend VETERAN

 

Muud kehtivad EESKIRJAD , sealhulgas on ka BH eeskiri.